• Zespół fizjoterapeutów
  Do Twojej dyspozycji w gabinetach ośrodka lub w Twoim domu
  Zespół fizjoterapeutów
  Napisz do nas lub zadzwoń po więcej szczegółów
 • Wielu specjalistów w jednym miejscu
  Z wieloletnim doświadczeniem
  Wielu specjalistów w jednym miejscu
  Zadba o Twoje zdrowie
 • Terapeuci wielu metod
  Dostępni w jednym miejscu
  Terapeuci wielu metod

P- prioprioceptywnwne, stymulujące receptory ciała
N- nerwowo-mięśniowe, aktywizujące struktury nerwowo-mięśniowe
F- facylitacja, ułatwianie, pomoc, torowanie

Metoda prioprioreceptywnej neuromięśniowej stymulacji.
Celem leczenia jest osiągnięcie najwyższego, możliwego do uzyskania poziomu funkcjonalnego. Jednak najpierw należy dokonać pełnej oceny aktualnych możliwości ruchowych. Zastosowanie podstawowych wzorców łączonych z różnorodnymi sposobami stymulacji stanowi swego rodzaju poziom pierwszy. Etapem kolejnym jest wykorzystanie tzw. technik specjalnych. Celem tych procesów jest promowanie ruchów funkcjonalnych przez ułatwienie, hamowanie, wzmacnianie bądź rozluźnienie poszczególnych grup mięśniowych.